Openmoko Local Groups: China

From Openmoko

Revision as of 13:22, 14 March 2008 by Liuxf (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

name :li fangzhen msn:lfzi@sina.com

name: XiangFu liu msn: yjtmpgk@163.com blog: http://blog.chinaunix.net/u/13385/

Personal tools

name :li fangzhen msn:lfzi@sina.com

name: XiangFu liu msn: yjtmpgk@163.com blog: http://blog.chinaunix.net/u/13385/