Openmoko Local Groups: China

From Openmoko

Revision as of 12:24, 14 March 2008 by Liuxf (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

name :li fangzhen msn:lfzi@sina.com -- name: XiangFu liu

msn: yjtmpgk@163.com

blog: http://blog.chinaunix.net/u/13385/ --

Personal tools

name :li fangzhen msn:lfzi@sina.com -- name: XiangFu liu

msn: yjtmpgk@163.com

blog: http://blog.chinaunix.net/u/13385/ --