View source for Manuals/Neo FreeRunner/pl

From Openmoko

Jump to: navigation, search

You do not have permission to edit this page, for the following reasons:

 • The action you have requested is limited to users in the group: Administrators.
 • You must confirm your email address before editing pages. Please set and validate your email address through your user preferences.

You can view and copy the source of this page:

Templates used on this page:

Return to Manuals/Neo FreeRunner/pl.

Personal tools


Dziękujemy za zakup developerskiej wersji Neo FreeRunnera. Telefon Neo FreeRunner jest drugą platformą sprzętową korzystającą z OpenMoko. Ten przewodnik pozwoli Ci poznać Neo FreeRunnera i przedstawi, jak rozpocząć z nim pracę.

Zapakowany Neo FreeRunner

Zawartość opakowania

Zawartość paczki
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Bateria
Circle2.gif Ładowarka
Circle2.gif Kabel USB
Circle2.gif Karta microSD 512MB

Poznaj Neo FreeRunner

Przycisk AUX i wyjście słuchawkowe (od lewej do prawej)
Włącznik, port USB i złącze zewnętrznej anteny GPS (od lewej do prawej)
Otwarty tył FreeRunnera z włożoną baterią
Tutaj włóż kartę SIM i SD
Obudowę otwiera się tą stroną
Otwarta obudowa

Montowanie karty SD, SIM oraz baterii

 1. Zdejmij tylną pokrywę, trzymając Neo FreeRunner'a po bokach i używając paznokcia przyciśnij tylną pokrywę w miejscu szczeliny znajdującej się w górnej części urządzenia.
 2. Po zdjęciu pokrywy będziesz w stanie zlokalizować wspólną kieszeń na kartę SIM i Micro-SD w dolnej komorze baterii.
 3. Odblokuj kieszeń SIM poprzez przesunięcie metalowej obejmy w dół, w kierunku portu USB używając paznokcia. Zachowaj szczególną ostrożność, gdyż części te są bardzo delikatne i mogą ulec uszkodzeniu podczas przesuwania na siłę w złym kierunku.
 4. Unieś metalową pokrywę SIM.
 5. Uchwyt Micro-SD jest trzymany w miejscu przez zatrzaski po drugiej stronie. Łatwiej jest otworzyć uchwyt Micro-SD poprzez zwolnienie tych zatrzasków jeden po drugim niż podnosić zatrzask po środku, gdyż może spowodować wzrost napięcia w uchwycie. Do tego celu można użyć śrubokręta lub noża.
 6. Włóż kartę Micro-SD w uchwyt. Zwróć uwagę na to, że styki powinny być położone twarzą do dołu wzdłuż krawędzi Neo FreeRunner'a.
 7. Zamknij uchwyt Micro-SD, upewniając się, że oba zatrzaski są bezpiecznie zasunięte.
 8. Włóż kartę SIM to uchwytu, dbając o zasunięcie dwóch metalowych zasuwek w osłonie. Zwróć uwagę, że styki powinny być położone twarzą do dołu i że ścięty róg karty SIM powinien być najbliższy do zewnętrznego wejścia antenowego GPS.
 9. Zamknij uchwyt karty SIM i zablokuj go przesuwając metalowy zatrzask wzdłuż zewnętrznego wejścia antenowego GPS.
 10. Włóż baterię do komory, wyrównując styki baterii ze stykami w komorze telefonu. Baterię należy wkładać stroną na której znajdują się styki.
 11. Załóż tylną osłonę Neo FreeRunner'a.

Włączanie Neo FreeRunnera

Ładowanie Neo FreeRunnera

Jeśli używasz Neo FreeRunner'a poraz pierwszy, powinieneś naładować baterię do końca. Bateria może zostać naładowana poprzez dołączoną do zestawu ładowarką bądź poprzez dołączony kabel USB zdolny do doprowadznia 500mA prądu z gniazda USB. Większość komputerów będzie wstanie naładować telefon bez jakichkolwiek problemów.

Ładowanie przy 100mA trwa od 6-12 godzin a przy 500mA zabiera od 1-2 godzin. (zaczerpnięte z openmoko.togaware.com)

Pierwsze botowanie Neo Freerunner'a

Możesz uruchomić Neo FreeRunner'a na wiele sposobów:

Circle2.gif Uruchomić bezpośrednio do obrazu systemu Openmoko
Circle2.gif Uruchomić w trybie U-Boot poprzez NAND Flash.
Circle2.gif Uruchomić w trybie U-Boot poprzez NOR FLASH

Uruchamianie urządzenia poprzez NAND i NOR FLASH pozwala na aktualizację kernela i systemu plików root'a.

Uruchamianie obrazu OpenMoko

Menu2.jpg

Przyciśnij i trzymaj przycisk włączania przez 8 sekund do czasu, aż włączy się ekran powitalny Openmoko. W tym momencie możesz przestać trzymać wciśnięty przycisk i pozwolić telefonowi uruchomić obraz firmware.

Uruchomienie bootloadera U-Boot z pamięci NAND Flash

Menu7.jpg

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk włączania, następnie przyciśnij przycisk AUX przez około 5 do 8 sekund. Powinno ukazać się "boot menu" dla pamięci NAND Flash. Naciśnij przycisk AUX, aby wybrać jedną z opcji, przyciskiem enter potwierdź wybór.

Uruchamianie bootloadera U-Boot z pamięci NOR Flash

Menu6.jpg

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AUX, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania. Potem puść przycisk AUX. Powinieneś zobaczyć bootloadera z pamięci NOR. Ta opcja jest zwykle używana przez developerów podczas flashowania Neo FreeRunnera. Kiedy nie jesteś w stanie uruchomić bootloadera z pamięci NAND, możesz awaryjnie użyć tego z pamięci NOR.

NOTE: Jest sześć możliwości do wyboru kiedy uruchomisz FreeRunnera z pamięci NOR Flash.

1. Zbootowanie

2. Zbootowanie z karty MicroSD

3. Ustawienie konsoli na USB

4. Ustawienie konsoli na port serial

5. Reset

6. Wyłączanie


NOTE: The term Logging in used in this context means to turn on the device using the described method, and leaving it at the U-Boot menu. To avoid the device automatically booting, tap the AUX key to move the selector bar. Note also that the device will not automatically turn off while flashing is in progress.


Odblokowywanie ekranu

Kiedy ekran jest zablokowany, powinieneś zobaczyć zieloną grafikę (w stylu Matrix) z symbolem OpenMoko na środku dolnej części ekranu razem z symbolami blokowania i odblokowywania. Jeśli przeciągniesz ikonę OpenMoko do symbolu odblokowania na górze, ekran zostanie odblokowany.

Flashowanie Neo FreeRunnera

W związku z ciągłym rozwojem Openmoko, deweloperzy regularnie wypuszczają aktualne wersje systemu plików, kernel'a, oraz bootloadera U-Boot, nadające się do zaprogramowania pamięci Neo FreeRunner'a. Do zaprogramowania pamięci możesz wykorzystać kabel USB i dołączone do zestawu narzędzie do programowania.


NOTE: Zespół Openmoko tworzy obrazy każdego dnia. Jeśli chcesz wykorzystać najnowszy obraz, możesz ściągnąć go z codziennego wydania, jednak rekomendowane jest aby korzystać z najbardziej stabilnej wersji obrazu dostępnej pod adresem http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/. Obrazy te są gruntownie przetestowane przez ekipę testerów.

Więcej na temat aktualnych obrazów znajdziesz pod adresem: http://wiki.openmoko.org/wiki/Latest_Images


Krok 1. Ściąganie DFU-util

Pobierz narzędzie do flashowania: http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

Na swoim systemie z GNU/Linuksem możesz wprowadzić do terminala poniższa komendę:

wget http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

Następnie musisz nadać prawa pliku wykonalnego:

chmod a+x dfu-util

Krok 2. Flashowanie kernela

Możesz ściągnąć aktualny kernel (jądro) z http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Wprowadź do terminala opartego o system GNU/Linuks następujące komendy. W przypadku niektórych dystrybucji, aby wykonać te komendy musisz mieć uprawnienia root'a.

 ./dfu-util -a (nazwa partycji) -R -D (nazwa ściągniętego obrazu)

przykład:

 ./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+svnr4082-r4055-r3-neo1973.bin
Log into U-Boot in NOR Flash, connect your Neo with Linux Host via USB cable

Zanim przystąpisz do wydania poleceń, zaloguj się do U-BOOT w trybie NOR FLASH. Aby móc flashować neofreerunner'a urządzenie musi być uruchomione w trybie U-BOOT.

Należy podłączyć urządzenie do komputera z zainstalowanym systemem GNU/Linuks poprzez kabel USB. Naciśnij Enter aby, wykonać polecenie. Jeśli programowanie zakończy się sukcesem na ekranie ukaże się informacja:

status(0) = No error condition is present
Done!

NOTE: Znaczenie parametrów programu:

-a --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number
-R --reset Issue USB Reset signalling once we're finished
-D --download file Write firmware from<file> into device


Krok 3. Flashowanie głównego systemu plików

Możesz ściągnąć aktualny system plików dostępny pod tym adresem: http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Wprowadź do terminala opartego o system GNU/Linuks następujące komendy. W przypadku niektórych dystrybucji aby, wykonać te komendy musisz mieć uprawnienia root'a.

 ./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2

Jeśli programowanie zakończy się sukcesem na ekranie ukaże się informacja:

status(0) = No error condition is present Done!

Podłączanie się do Neo FreeRunnera przez USB

Podłącz Neo FreeRunner'a do komputera z zainstalowanym systemem opartym o GNU/Linuks kablem USB. Jeśli jesteś użytkownikiem MAC OS X zastosuj się do wskazówek dostępnych na stronie o MacOS_X. Po uruchomieniu FreeRunner'a dostępny będzie nowy interfejs usb0, na komputerze z zainstalowanym systemem opartym o GNU/Linuks.

Metoda ręczna

Wprowadz do terminala na swoim systemie GNU/Linux nastepujące komendy

ifconfig usb0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.0.202

Wciśnij Enter i wpisz hasło.

Metoda automatyczna

W pliku /etc/network/interfaces powinny znaleźć się następujące:

auto usb0
iface usb0 inet static
address 192.168.0.200
netmask 255.255.255.0

Do /etc/conf.d/net dopisujemy:

config_usb0="192.168.0.200/24"

Zrestartuj usługę sieci ('/etc/init.d/networking restart' dla pochodnych Debiana) i połącz się z telefonem za pomocą tego polecenia:

ssh root@192.168.0.202

Naciśnij enter kiedy zostaniesz poproszony o hasło.

Zróbmy to trochę bardziej automatycznie!

Jeśli nie chcesz musieć zapamiętywać adres IP telefonu powinieneś dodać tą linie do pliku /etc/hosts:

192.168.0.202  openmoko

Teraz powinno być możliwe połączenie z telefonem przez polecenie:

ssh root@openmoko

Powyższa metoda łączy wyłącznie poprzez ssh. Żeby połączyć Openmoko do Internetu przeczytaj USB Networking.

Udostepnianie Internetu poprzez USB

W Ubuntu:

Wyedytuj plik konfiguracyjny /etc/network/interfaces, i dodaj do niego następujący wpis:

 auto usb0
 iface usb0 inet static
  address 192.168.0.200
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.0.0
  up iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24 &
  up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward &
  up iptables -P FORWARD ACCEPT &
  down iptables -D POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24 &

Następnie, w telefonie Neo FreeRunner, wedytuj /etc/ i zmień ustawienia...:

 iface usb0 inet static
   address 192.168.0.202
   netmask 255.255.255.0
   network 192.168.0.0
   gateway 192.168.0.200
   up echo nameserver 192.168.0.200 > /etc/resolv.conf

...na takie które zawierają prawdziwe nazwy adresów serwerów, jak np. publiczne adresy DNS od OpenDNS:

 iface usb0 inet static
   address 192.168.0.202
   netmask 255.255.255.0
   network 192.168.0.0
   gateway 192.168.0.200
   up echo nameserver 208.67.222.222 > /etc/resolv.conf
   up echo nameserver 208.67.220.220 >> /etc/resolv.conf

Upiększanie obrazu firmware 2007.02

Standardowy obraz 2007.2 zainstalowany na Neo FreeRunner zaraz po wyprodukowaniu, jest tak naprawdę "goły". Dla przykładu, nie ma zegarka ani widocznych ikon szybkiego uruchamiania. Oto jak możesz to zmienić:

 dbus-launch gconftool-2 -t boolean -s /desktop/poky/interface/reduced false
 /etc/init.d/xserver-nodm restart


Jeśli jednak wolisz zwykły zegar od cyfrowego, zamiast powyższego wykonaj:

 dbus-launch gconftool-2 -t boolean -s /desktop/poky/interface/reduced false
 dbus-launch gconftool-2 -t boolean -s /desktop/poky/interface/digital_clock false
 /etc/init.d/xserver-nodm restart


Aby przetestować GPS, możesz wykorzystać do tego celu 'agpsui':

 opkg install openmoko-agpsui

Ciekawe mapy, wypróbuj 'tangoGPS':

 opkg install tangogps

Jeśli chcesz spowrotem Media Player:

 opkg install openmoko-mediaplayer2
 wget http://abraxa.dyndns.org:81/random/openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2
 tar xjf openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2 -C /usr/share/themes/Moko/gtk-2.0

Jeśli chcesz podstawowy edytor obrazów, zerknij na jeden ze stron GPE:

 opkg install gpe-icons gpe-gallery

Istnieje cała masa aplikacji, które możesz zainstalować, sprawdź Repositories w celu przejrzenia listy dostępnych paczek.

Dodatki

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Neo Freerunner, możesz odwiedzić poniższe tematy:

Tools