FreeRunner Overview/cs

From Openmoko

Jump to: navigation, search

Openmoko je distribuce softwaru sedicí na vrcholu hardwarové platformy. Telefon Neo FreeRunner je druhou vývojovou platformou určenou k zachycení výhod Openmoka. AN tomto přehledu můžete najít hardarowé specifikace.


Freerunner 01.gif Freerunner02.gif
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif GTA02 Hardware spec
Circle2.gif GTA01Bv4 versus GTA02
Circle2.gif GTA02 Openness
Circle2.gif See More About GTA02...Personal tools