Openmoko Local Groups: China

From Openmoko

Revision as of 16:00, 12 February 2011 by Huihoo (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

name : li fangzhen

msn: lfzi@sina.com


name: Xiangfu liu

skype: xiangfu.z

email: xiangfu at openmoko.com

[BLOG]


name: Mischa Beitz

location: Shanghai

skype/yahoo/aol: criticny

[website/blog]


name: Lin Cai

location: Shanghai

email: reachlin@gmail.comname: Yang Ming

location: Beijing

email: yangm.cn at gmail.comname: Han Chao

location: Beijing

email: hanchao3c at gmail.comname: Cai Jinyan

location: Beijing

email: caijinyan2000@hotmail.comname: Xin Jia

location: Shijiazhuang

email: xinjia.cn at gmail.com


name: Renna

location: Beijing

email: renna.w at gmail.com


name: Allen Long

location: Chengdu

email: ihuihoo at gmail.com

[Huihoo]


Personal tools

name : li fangzhen

msn: lfzi@sina.com


name: Xiangfu liu

skype: xiangfu.z

email: xiangfu at openmoko.com

[BLOG]


name: Mischa Beitz

location: Shanghai

skype/yahoo/aol: criticny

[website/blog]


name: Lin Cai

location: Shanghai

email: reachlin@gmail.comname: Yang Ming

location: Beijing

email: yangm.cn at gmail.comname: Han Chao

location: Beijing

email: hanchao3c at gmail.comname: Cai Jinyan

location: Beijing

email: caijinyan2000@hotmail.comname: Xin Jia

location: Shijiazhuang

email: xinjia.cn at gmail.com


name: Renna

location: Beijing

email: renna.w at gmail.com


name: Allen Long

location: Chengdu

email: ihuihoo at gmail.com

[Huihoo]