Main Page/he

From Openmoko

Revision as of 16:24, 9 October 2009 by Phobie (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Neo FreeRunners
Openmoko™ - פתוח. נייד. חופשי.

פרוייקט Openmoko™ מוקדש ליצירת טלפונים סלולריים בעלי מערם תוכנה פתוח. Openmoko מוכרת כרגע את הטלפון Neo FreeRunner למשתמשים מתקדמים ותתחיל למכור אותו לקהל הרחב כאשר התוכנה תהיה בשלה לכך.

המערם של Openmoko, הכולל שרת X מלא, מאפשר למשתמשים ולמפתחים להפוך פלטפורמות חומרה ניידות למוצרים יחודיים. הרשיון שלנו מעניק למשתמשים ולמפתחים חופש מהמראה המתכתי המשעמם, חופש להתאים את מראה המכשיר מבחינה קוסמטית או לערבב אותו בצורה קיצונית; לשנות את הטפט או לבנות מחדש את הכיסוי החיצוני כולו! הוא נותן להם את החופש, לדוגמה, להפוך את הטלפון למכשיר רפואי או התקן לעמדות מכירה או את החופש פשוט להתקין איזו תוכנה שהם חפצים בה. מלבד לשיחרור התוכנה המפעילה את המכשירים שיחררנו גם את קבצי ה-CAD תחת הרשיון לשיתוף יצירות ה-Creative Commons ShareAlike. על ידי שיחרור התוכנה תחת רשיון ה-GPL, אנו מאפשרים לקהילת מפתחי הקוד הפתוח ליצור "משהו חדש." על ידי שיחרור קבצי ה-CAD אנו מעניקים למעצבים ולמהנדסים התעשיתיים את אותה ההזדמנות. ובתערוכת עולם הלינוקס 2008, הכרזנו על שחרור המפרט האלקטרוני של מוצרינו.

 
חדשות ואירועים חדש עם Openmoko?


אודות Openmoko

השגת Openmoko

למשתמשים למפתחים

מתחילים

הפצות

קהילת Openmoko

פיתוח יישומים

הטמעה והפצה

הדמיה

עיין בכתבות לפי הקטגוריות.

Personal tools


Neo FreeRunners
Openmoko™ - פתוח. נייד. חופשי.

פרוייקט Openmoko™ מוקדש ליצירת טלפונים סלולריים בעלי מערם תוכנה פתוח. Openmoko מוכרת כרגע את הטלפון Neo FreeRunner למשתמשים מתקדמים ותתחיל למכור אותו לקהל הרחב כאשר התוכנה תהיה בשלה לכך.

המערם של Openmoko, הכולל שרת X מלא, מאפשר למשתמשים ולמפתחים להפוך פלטפורמות חומרה ניידות למוצרים יחודיים. הרשיון שלנו מעניק למשתמשים ולמפתחים חופש מהמראה המתכתי המשעמם, חופש להתאים את מראה המכשיר מבחינה קוסמטית או לערבב אותו בצורה קיצונית; לשנות את הטפט או לבנות מחדש את הכיסוי החיצוני כולו! הוא נותן להם את החופש, לדוגמה, להפוך את הטלפון למכשיר רפואי או התקן לעמדות מכירה או את החופש פשוט להתקין איזו תוכנה שהם חפצים בה. מלבד לשיחרור התוכנה המפעילה את המכשירים שיחררנו גם את קבצי ה-CAD תחת הרשיון לשיתוף יצירות ה-Creative Commons ShareAlike. על ידי שיחרור התוכנה תחת רשיון ה-GPL, אנו מאפשרים לקהילת מפתחי הקוד הפתוח ליצור "משהו חדש." על ידי שיחרור קבצי ה-CAD אנו מעניקים למעצבים ולמהנדסים התעשיתיים את אותה ההזדמנות. ובתערוכת עולם הלינוקס 2008, הכרזנו על שחרור המפרט האלקטרוני של מוצרינו.

 
חדשות ואירועים חדש עם Openmoko?


אודות Openmoko

השגת Openmoko

למשתמשים למפתחים

מתחילים

הפצות

קהילת Openmoko

פיתוח יישומים

הטמעה והפצה

הדמיה

עיין בכתבות לפי הקטגוריות.