GSM/nl

From Openmoko

Jump to: navigation, search

GSM, (Global System for Mobile Communications) is de meest gebruikte standaard voor mobiele telefonie in de wereld. Ook Neo1973 maakt gebruik van deze standaard. Mogelijk gaan toekomstige telefoons een nieuwe of andere standaard gebruiken, uit de huidige generatie mobiele telefoons maken de meeste echter gebruik van de grootste standaard: GSM.

GSM maakt het maken van telefoongesprekken, zenden van SMS en internetverbinding via GPRS mogelijk. Een SIMkaart (Subscriber Identity Module)wordt door een mobiele telefonie provider aan de gebruiker verstrekt bij een abonnement- of prepaiddienst van deze provider. De kaart maakt, na in een mobiele telefoon gedaan te zijn, het bellen met deze telefoon mogelijk.

Het kaartje is gemaakt van plastic (afmetingen 15mm * 23mm * 1mm) met daarop 8 elektro contacten. Het hoofddoel van de kaart is het leggen van contact door de telefoon tussen gebruiker en provider. Om hieraan te voldoen bevat de kaart informatie over het mobiele telefoonnummer, het GSM-netwerk waarmee contact gemaakt moet worden, telefoonnummer van de sms centrale enz. Op de kaart is ook ruimte voor een simpel telefoonboek.

De Neo1973 moet kunnen werken met elke provider die een GSM netwerk heeft (zie ook Neo1973 mogelijke mobiele telefonie providers), Neo1973 is tri-band en kan dus gebruik maken van veelvuldig frequentie (900, 1800 en 1900 MHz). Dit zorgt ervoor dat Neo1973 overal werk met uitzondering van een gedeelte van de Verenigde Staten en sommige andere delen van de wereld waar compleet geen GSM dekking is.

Contents

Applications

Calls can be placed using the graphical Dialer or the textual libgsmd-tool.

Rest needs to be done on the command-line manually using GSM and manually using GPRS, until gsmd supports more.

Programming

The GSM features (including dialing, SMS, GPRS, and SIM access) will be programmed via gsmd.

Standards information

You can find a full list of GSM/3GPP standards at this ETSI site (attention! more than 2000 entries) or at the light-weight ETSI site.

GSM 02.07 - Required features

See GSM02.07.

GSM 07.07 - Main AT commands

07.07 describes the main commands used by the Gsmd software of the Openmoko system to communicate via a serial interface with the GSM subsystem of the phone.

For more, see Hardware:AT Commands.

Note that the descendant of this specification is 3GPP TS 27.007 - AT command set for User Equipment (UE). (Does Openmoko support any of these newer versions?)

GSM 07.05 - Additional AT commands (SMS and CBS)

A more user-friendly resource is:

GSM 07.10 - Multiplexing

Personal tools