Distributions/he

From Openmoko

Revision as of 22:20, 17 September 2008 by Kempelen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

דף זה הוא סקירה כללית על חבילות ההפצה, המביא את הצדדים החלשים והחזקים בין מגוון החבילות ההפצה שקיימות עבור Neo ברשימה מסודרת אחת. ראה Latest Images כדי לדעת היכן ניתן למצוא ולהוריד כל חבילת הפצה.

מיקי לאוור כתב סקירה של החבילות הקיימות, כאן: GTK, ASU, FSO, TMTLA!.

תכונות על פי חבילות הפצה

תכונה OM2007.2 FSO ASU SHR Qtopia Debian
תיאור מערם Openmoko 2007.2 , עושה שימוש ב GTK+ ויישומים מגוונים אחרים. 2007.2, מכיוון שזהו המחזור השני של ממשק המשתמש GTK+ שהופץ ב2007. מערם FSO ידועה בתור מסגרת הפיתוח ההתחלתית של Openmoko. היא נקראת FSO מכיוון שהיא מיישמת את הAPI של freesmartphone.org. אולי נתקלת גם בשם Zhone המתאר את ממשק הבדיקות של מסגרת הפיתוח (framework) ומהווה חלק שולי מהמערם August Software Update (עדכון התוכנה של אוגוסט). חבילת ASU, צירוף של מערם הסמארטפון הקלאסית, המבוססת על Qtopia של טרולטק המותאמת ל X11 ומשופרת במפעיל מבוסס EFL ויישומים חדשים נוספים. ייתכן ונתקלת במונח Illume, כך נקרא המפעיל של ASU. Stable Hybrid Release (הפצה יציבה משולבת) , שילוב של FSO, חלק מה 2007.2 GTK וASU המספק את כל הפונקציונאליות של ה2007.2 אך עם היציבות של הFSO. מערם ההפצה של Qtopia מטרול טק, המכוונת להביא מכוונת להביא דמות מוכנה לשימוש של דגימת הפיתוח של Openmoko. Debian, חבילת ההפצה במלואה על מכשיר טלפון נייד.
זמינות תמיכת Download מארח הפיתוח הרשמי] ו- MokoMakefile למבני פיתוח כעת (ציון דרך ראשון) אוגוסט 2008 אין כעת כעת
כתובת  ? גשש פיתוח Download Stable Hybrid Release Qtopia.net Debian
קישוריות
טלפון יש יש יש לא זמין יש  ??
SMS יש אין יש לא זמין יש  ??
GPRS ללא ממשק ללא ממשק ללא ממשק לא זמין ללא ממשק  ??
WiFi יש אין יש לא זמין ללא ממשק יש
VoIP  ??  ??  ??  ??  ??  ??
Bluetooth יש אין יש לא זמין יש  ??
GPS יש (1) יש (1) יש (1) לא זמין אין  ??
מנשקיות
תמיכה בעט מגע יש יש יש לא זמין יש  ??
תמיכה באצבע חלקית יש אין לא זמין יש  ??
חיישן תאוצה אין אין אין לא זמין אין  ??
יישומים
מסוף בסיסי, אך לא יציב עקב מחסור באותיות במקלדת(אלא אם תתקיןmatchbox-keyboard) יש (משתמש במסוף2 של Openmoko)  ?? לא זמין יש יש
PIM יש אין יש לא זמין יש  ??
ספר טלפונים יש אין יש לא זמין יש  ??
חייגן יש יש יש לא זמין יש  ??
תאימות יישומים (ערכות כלים וספריות הפעלה)
GTK+ יש  ? יש יש אין  ??
QT/Qtopia אין יש? יש יש? יש  ??
ג'אווה Jalimo  ?  ?  ?  ?  ??
פייתון יש  ? יש  ? יש  ??


הערות:

(1) עובד, אך זקוק לתוכנות נוספות לשם הפעלה.
Personal tools

דף זה הוא סקירה כללית על חבילות ההפצה, המביא את הצדדים החלשים והחזקים בין מגוון החבילות ההפצה שקיימות עבור Neo ברשימה מסודרת אחת. ראה Latest Images כדי לדעת היכן ניתן למצוא ולהוריד כל חבילת הפצה.

מיקי לאוור כתב סקירה של החבילות הקיימות, כאן: GTK, ASU, FSO, TMTLA!.

תכונות על פי חבילות הפצה

תכונה OM2007.2 FSO ASU SHR Qtopia Debian
תיאור מערם Openmoko 2007.2 , עושה שימוש ב GTK+ ויישומים מגוונים אחרים. 2007.2, מכיוון שזהו המחזור השני של ממשק המשתמש GTK+ שהופץ ב2007. מערם FSO ידועה בתור מסגרת הפיתוח ההתחלתית של Openmoko. היא נקראת FSO מכיוון שהיא מיישמת את הAPI של freesmartphone.org. אולי נתקלת גם בשם Zhone המתאר את ממשק הבדיקות של מסגרת הפיתוח (framework) ומהווה חלק שולי מהמערם August Software Update (עדכון התוכנה של אוגוסט). חבילת ASU, צירוף של מערם הסמארטפון הקלאסית, המבוססת על Qtopia של טרולטק המותאמת ל X11 ומשופרת במפעיל מבוסס EFL ויישומים חדשים נוספים. ייתכן ונתקלת במונח Illume, כך נקרא המפעיל של ASU. Stable Hybrid Release (הפצה יציבה משולבת) , שילוב של FSO, חלק מה 2007.2 GTK וASU המספק את כל הפונקציונאליות של ה2007.2 אך עם היציבות של הFSO. מערם ההפצה של Qtopia מטרול טק, המכוונת להביא מכוונת להביא דמות מוכנה לשימוש של דגימת הפיתוח של Openmoko. Debian, חבילת ההפצה במלואה על מכשיר טלפון נייד.
זמינות תמיכת Download מארח הפיתוח הרשמי] ו- MokoMakefile למבני פיתוח כעת (ציון דרך ראשון) אוגוסט 2008 אין כעת כעת
כתובת  ? גשש פיתוח Download Stable Hybrid Release Qtopia.net Debian
קישוריות
טלפון יש יש יש לא זמין יש  ??
SMS יש אין יש לא זמין יש  ??
GPRS ללא ממשק ללא ממשק ללא ממשק לא זמין ללא ממשק  ??
WiFi יש אין יש לא זמין ללא ממשק יש
VoIP  ??  ??  ??  ??  ??  ??
Bluetooth יש אין יש לא זמין יש  ??
GPS יש (1) יש (1) יש (1) לא זמין אין  ??
מנשקיות
תמיכה בעט מגע יש יש יש לא זמין יש  ??
תמיכה באצבע חלקית יש אין לא זמין יש  ??
חיישן תאוצה אין אין אין לא זמין אין  ??
יישומים
מסוף בסיסי, אך לא יציב עקב מחסור באותיות במקלדת(אלא אם תתקיןmatchbox-keyboard) יש (משתמש במסוף2 של Openmoko)  ?? לא זמין יש יש
PIM יש אין יש לא זמין יש  ??
ספר טלפונים יש אין יש לא זמין יש  ??
חייגן יש יש יש לא זמין יש  ??
תאימות יישומים (ערכות כלים וספריות הפעלה)
GTK+ יש  ? יש יש אין  ??
QT/Qtopia אין יש? יש יש? יש  ??
ג'אווה Jalimo  ?  ?  ?  ?  ??
פייתון יש  ? יש  ? יש  ??


הערות:

(1) עובד, אך זקוק לתוכנות נוספות לשם הפעלה.